logo
logo
sliderslider

“Çocuklarınızı en önemli yatırım aracı olarak görün.
Onların en mükemmel şekilde eğitilmeleri için uğraşın.”

Muharrem Nureddin Coşan

(Kurucu ve Onursal Başkan)

Eğitimde Bütüncül Yaklaşım

Duygu, akıl ve sezginin ideal dengede tutulup değerli görüldüğü;
zihin, beden ve kalp terbiyesinin birlikte yürütüldüğü bütüncül bir eğitim modeli anlayışı ile…


Eğitim, insanoğlunun faaliyetlerinin en kıymetlisidir.


Eğitimin beden, ruh, aile, karakter, ahlâk, din ve sanat eğitimi vb. her çeşidini önemsiyoruz.


Asıl işimiz, kendi iç eğitimimizi sağlamak, dünya ve ahiret saadetinin anahtarını elden kaçırmamaktır.

İlim sınırı olmayan bir umman, ilmi isteyen ise o ummana dalan bir dalgıç olsa gerek...


EĞİTİM

İyi eğitim, insanın hem bedenine hem ruhuna yarayan; bilgi ve beceri kadar vicdan, bilgelik ve olgunluk kazandırarak onu doğru yola götüren, hayırlı ve güzel olanı yapmayı sağlayan eğitimdir.

EĞİTİM

İyi eğitim, insanın hem bedenine hem ruhuna yarayan; bilgi ve beceri kadar vicdan, bilgelik ve olgunluk kazandırarak onu doğru yola götüren, hayırlı ve güzel olanı yapmayı sağlayan eğitimdir.

PROJELER

İlim ile amel, bilgi ile uygulama, üniversite ile piyasa arasındaki bağların sağlam kurulması, hayatın sürekli bir eğitime dönüştürülmesi, zamanın en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanan, bütünlükçü bir yaklaşım ve anlayışla hayatın içinden, insanları düşünmeye sevk eden, yeni açılımlara fırsat tanıyan projeler geliştirmek istiyoruz.

PROJELER

İlim ile amel, bilgi ile uygulama, üniversite ile piyasa arasındaki bağların sağlam kurulması, hayatın sürekli bir eğitime dönüştürülmesi, zamanın en güzel şekilde değerlendirilmesi gerektiğine inanan, bütünlükçü bir yaklaşım ve anlayışla hayatın içinden, insanları düşünmeye sevk eden, yeni açılımlara fırsat tanıyan projeler geliştirmek istiyoruz.

FAALİYETLER

Öğrenim bursları, eğitime altyapı destekleri gibi faaliyetlerimizle birlikte, insanlığın birikiminden faydalanarak geleceğe dönük, özgün faaliyetler gerçekleştirmeyi de planlıyoruz.

FAALİYETLER

Öğrenim bursları, eğitime altyapı destekleri gibi faaliyetlerimizle birlikte, insanlığın birikiminden faydalanarak geleceğe dönük, özgün faaliyetler gerçekleştirmeyi de planlıyoruz.