logo
logo

ASFA EĞİTİM VAKFI MİSYON VE VİZYON

Misyonumuz: Asfa Eğitim Vakfı, insanın maddî ve manevî tüm yönlerini kapsayan bütünlükçü bir eğitim anlayışıyla, yaratılış gayesini kavramış, güzel ahlâk sahibi bireyler yetişmesi hususunda tüm insanlığa faydalı olmayı görev edinmiştir.

 
Vizyonumuz: Sevgiye dayalı, mânâlı öğrenmeyi ve uygulamayı esas alan, insanlığın birikiminden faydalanan, çağa uygun ve hayat boyu devam eden eğitim modelleriyle farkındalık sağlayan, her seviyeden örgün ve yaygın eğitim kurumlarına ve öğrencilere destek olan bir vakıf olmaktır.