logo
logo

EĞİTİM

Prof. Dr. Mahmud Es’ad Coşan’ın Eğitim Yaklaşımı

İSLÂM’DA ÖĞRETİM VE EĞİTİM

İSLÂM’DA ÖĞRETİM VE EĞİTİM

Prof. Dr. Mahmut Es'ad COŞAN

“Fert olarak başarısızlığın, toplum olarak geri kalmışlığın en önde gelen sebebi eğitim eksikliğidir. O hâlde iyi eğitim nedir? İyi eğitim, insanın hem bedenine hem ruhuna hem dünyasına hem ahiretine yarayan; onu her iki cihanda mutlu ve bahtiyar eden, ona bilgi ve beceri kadar vicdan, bilgelik ve olgunluk kazandıran, doğru yola götüren, hayırlı ve güzel olanı yapmayı sağlayan eğitimdir hiç şüphesiz. Kafa, tahsilde ilimle doldurulurken, kalp ve gönül asla ihmal edilmemeli, vicdan eğitilmeli, nefis terbiye edilmeli, ihtiraslar kontrol altına alınmalı, kötü huylar terk olunmalı, kişi kazandığı bilgileri insanlığın hayrına kullanacak bir zihniyete mutlaka sahip kılınmalıdır.”

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan (Rh.a.)

GENÇLERLE BAŞBAŞA

GENÇLERLE BAŞBAŞA

Prof. Dr. Mahmut Es'ad COŞAN

“Bir insan bildiğini tatbik ederse Allah ona manevî bakımdan bilmediği şeyleri öğretir. Bilmediği ilimlerin kapısını açar. Füyûzât verir, fütûhât verir, gönlünü açar, kalbini açar, basiretini açar, başkasının görmediği şeyi gösterir. Başkasının göremediği şeyi görecek bir manevî hâle gelir.”

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan (Rh.a.)

“Eğitim ve öğretim, çileli, zor ve uzun ama çok gerekli, çok önemli bir faaliyet sahası; sonuçları ve semereleri, yıllar sonra ortaya çıkmaya başlayacak ama yararları yüzyıllar boyu sürecek olan çok sevaplı, çok kıymetli bir çalışma şeklidir.”

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan (Rh.a.)

“İlerleme, kalkınma ve yükselmenin sonsuz değerli, vazgeçilmez şartı, her yönü ve çeşidi ile gerçek ilimdir. İlmin ana kaynağı ise hiç şüphe yok ki sağlıklı düşünme ve ilim zihniyetidir. İlim zihniyeti olmadan yapılan çalışmalar, çarpık sonuçlara götürür. Her çeşit problemimizin çözümünde aklı, mantığı, ilim zihniyetini esas almalı, ön yargı, sabit fikir, taassup ve şartlanmaları terk etmeliyiz.”

Prof. Dr. M. Es'ad Coşan (Rh.a)