logo
logo

PROJELER

Eğitim Laboratuvarı

Eğitim Laboratuvarı

Eğitim Laboratuvarı

Ortaokulda Fen ve Teknoloji, lisede ise Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinin dayandığı temel ilkelerden bazıları yapılandırmacılık, tematiklik, aktiflik ve öğrenci merkezli oluştur. Bu derslerin öğretim programları için seçilen öğretim yöntemleri ise öğretmenin, bir çalıştırıcı gibi öğrencileri motive eden, durumlara tanı koyan, gerektiğinde rehberlik eden, öğrencilerin yararına yeni ve özgün ortamlar hazırlayabilen, öğrenmekten bıkmayan, sürekli araştıran vb. özelliklere sahip olmasını gerektirir. Bu derslerin öğrenme ortamlarının oluşturulmasında ise laboratuvarların oldukça önemli bir yeri vardır.

Çünkü bu derslerin en önemli yanı yaparak ve yaşayarak öğrenmeye dayalı olmasıdır. Laboratuvarlar bu bağlamda etkin bir öğretim alanını oluşturmaktadır. Bilindiği gibi laboratuvar yönteminin temelini de deneyler oluşturmaktadır. Bilinmeyen bir şeyi bulmak, bir ilkeyi, bir varsayımı sınamak amacıyla yapılan deneyler, doğal olaylar arasındaki bağıntıların ve bu bağıntılarla ilgili yasaların açıklanmasında büyük ölçüde başvurulan bir yöntem olmaktadır. Öte yandan bir bilginin soyuttan somuta dönüşmesinde, irdelenmesinde, kalıcı hâle gelmesinde yine deneyler büyük önem taşımaktadır.

Asfa Eğitim Vakfı, özellikle Fen bilimleri grubunda yer alan derslerde öğrencilerin başarısına katkı sağlamak, onların yaparak yaşayarak öğrenmelerine ortam hazırlamak, merak duygularını harekete geçirmek ve bu vesileyle de geleceğin bilim adamlarının yetişmesine zemin hazırlamak amacıyla Asfa Ahmet Mithat Anadolu Lisesi ve Asfa Fen Lisesinde modern laboratuvarlar tesis ederek eğitime destek vermektedir.