logo
logo

PROJELER

Robotik Sistemde Eğitim

Robotik Sistemde Eğitim

Robotik Sistemde Eğitim

STEM ya da Türkçe FETEM sistemi, Fen, Teknoloji, Matematik ve Mühendislik sözcüklerinin İngilizce kısaltmasından oluşmaktadır ve özellikle bu derslerin ilk ve ortaöğretimde birbirinden bağımsız değil bütüncül olarak verilmesi anlayışına dayanır. 

Bu uygulama, çocukların küçük yaşlardaki merak ve hayal edebilme yeteneklerini kullanarak problem çözebilme, kritik ve analitik düşünebilme, takım çalışmasının bir parçası olabilme odaklı gelişimlerini sağlamaya yönelik amaç ve hedefleri kapsamaktadır.

Asfa Eğitim Vakfı, tarihinde Birunî, Farabî, İbn-i Sînâ, Harazmî, Hezarfen Ahmet Çelebi gibi sayısız bilim adamlarımızın gittikleri yollardan yürüyebilecek nesiller yetiştirebilmek amacıyla STEM sistemini desteklemiş ve öğrencilerin bu sistemde eğitim almalarına katkı sağlamak amacıyla da Asfa Eğitim Kurumları bünyesinde Science-Technology Laboratuvarı yani STLAB kurulmasına destek vermiştir.

Bu laboratuvar, STEM uygulamalarının koordinasyonunun yanı sıra robotech faaliyetler ve bilimsel uygulamaları düzenlemek amacıyla kurulmuş ve aşağıdaki etkinlikleri yerine getirmeyi hedeflemektedir:

 

1-STEM uygulama eğitimlerini düzenlemek

2-Lego Education içeriklerini takip etmek

3-Robotlar tasarlamak ve yarışmalara katılmak

4-İnsansız hava araçları tasarlamak ve yarışmalara katılmak

5-İnovatif çalışmalarda bulunmak

6-Kodlama eğitimi düzenlemek